Skip to content

Kongress


Vad är en kongress?

Wikipedia säger:
”Kongressen skiljer sig från den vanliga konferensen med sin större storlek. En kongress innebär vanligen en samling som sträcker sig över minst en hel dag, ofta fler, och där en högtidlig middag eller bankett är en del av programmet. Även lokalmässigt är kongressen avsevärt större än konferensen; många mindre kontor har ju exempelvis ett konferensrum, men knappast en kongresshall. Som tumregel har föreslagits att en kongress har minst ett gross (144) deltagare.”

Men för oss är det betydligt mer än så. När många människor skall träffas och utbyta erfarenheter, samla energi och kunskap och samtidigt umgås, ha trevligt och knyta nya kontakter krävs något alldeles extra.

Därför har vi skapat en modern arena präglad av öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet och en hög grad av funktionalitet.

Öppet genom att huset riktar sig utåt, skapar ett vardagsrum i staden och blir attraktivt för alla konferens- och kongressarrangörer.

Tillgängligt genom att huset blir överskådligt och enkelt att orientera sig i. Att tillgängligheten är väl tillgodosedd för alla kategorier av besökande.

Flexibelt genom att enkelt och snabbt kunna växla mellan olika arrangemang, låta olika lokaler skifta funktion och att ställtiderna mellan olika aktiviteter minimeras.

En öppen, flexibel entré- och utställningshall möter kongressdeltagarna från såväl Robert Nilssons Plats som från Järnvägsgatan. Över denna hall ligger den stora kongressalen, delvis utskjuten i torgrummet.

Kongressalen har ett plant golv, där den bakre delen är upphöjningsbar med en modern gradänglösning och balkongen ger en fantastisk överblick av händelseförloppet. Salen går att dela upp i fem mindre salar som går att möblera i stort sett efter besökarens önskemål.

1000 personer kan sitta samtidigt i salen, men den flexibla lösningen gör den lämplig för sällskap ända ner till 250-300 personer.

I direkt anslutning till denna sal ligger kompletterande mötesrum, breakout rooms, och mindre foajéer med möjlighet till enklare servering. Totalt finns 23 mötesrum i varierande storlekar.