Skip to content

Info om Covid-19 (Coronaviruset)


Regeringen har den 11 mars på rekommendation av Folkhälsomyndigheten tagit ett beslut om att tills vidare begränsa sammankomster med fler än 500 deltagare. Borås Kongress agerar naturligtvis i enlighet med detta beslut.

Specifikt innebär detta att planerade möten och evenemang med färre än 500 deltagare kommer att äga rum som planerat.

För att förhindra smittspridning har bland annat följande utökade rutiner vidtagits:

Besökare som planerar komma till Borås Kongress och känner av sjukdomssymptom eller nyligen besökt riskområden, listade på Folkhälsomyndighetens hemsida, ber vi stanna hemma. Dessa instruktioner gäller självklart även oss som arbetar i huset.

Vi uppmanar våra besökare att hålla sig uppdaterad via säkra källor och officiella kanaler:

Folkhälsomyndigheten.se
www.krisinformation.se