Skip to content

Beautiful sunrise in autumn forest


En bild på en frodig skog med gröna träd och en riklig mångfald av växtliv. Skogen symboliserar vår strävan efter hållbarhet och att minska vår påverkan på miljön på Borås Kongress. Vi arbetar aktivt för att göra vårt ekologiska fotavtryck så omärkbart som möjligt, och i denna skog finner vi inspiration och motivation för vårt hållbarhetsarbete.